Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Cymex Klimatyzacja

Cymex Klimatyzacja

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

Poleć nas innym
Słownik
Klimatyzacja
Klimatyzacja

to proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur  i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla określonego procesu przemysłowego (np. w przemyśle elektronicznym).
Kurtyna Powietrzna
Kurtyna Powietrzna

(zasłona powietrzna) to urządzenia służące do oddzielania dwóch klimatów, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Montowana  nad lub obok drzwi celem stworzenia bariery dla przepływu powietrza (odizolowanie wnętrza pomieszczenia od otoczenia) - stosuje się je przy wejściach do obiektów handlowych, budynkach użyteczności publicznej, szpitalach, itd. Kurtyna powietrzna składa się z wentylatora  pracującego na powietrzu obiegowym oraz wymiennika ciepła (niektóre kurtyny powietrzne nie posiadają wymiennika ciepła). Możemy podzielić kurtyny powietrzne ze względu na:

temperaturę powietrza nawiewanego: ciepłe, które najczęściej montowane w przedsionkach wejściowych i bramach wjazdowych - ich celem jest zapobiegnięcie wychłodzeniu wejścia np. do budynku w okresie zimy oraz zimne stosowane przy wejściach do chłodni i mroźni - ich celem jest zapobiegnięcie przepływu ciepłego powietrza do wnętrza komory chłodniczej

zabudowę: poziome (montowane np. nad drzwiami) i pionowe (montowane obok drzwi lub wkomponowane w aranżację wnętrza)


Legionella pneumophila
Legionella pneumophila

Gram-ujemna bakteria, pałeczka wywołująca choroby z grupy legioneloz, z których najważniejsze znaczenie mają: choroba legionistów oraz gorączka Pontiac. Do zakażenia u ludzi dochodzi drogą kropelkową w wyniku inhalacji aerozoli  zawierających bakterie Legionella pneumophila. Wnika do makrofagów pęcherzyków płucnych. Powoduje obniżenie odporność komórkową organizmu. Niszczy okoliczne tkanki poprzez wydzielane egzotoksyny.Bakteria gwałtownie się namnaża w zbiornikach stojącej ciepłej wody (temp. optymalna 35°C), co ma najczęściej miejsce w: termach, klimatyzatorach czy niektórych typach kąpielisk. Poza tym w rozpylaczach prysznicowych, kranach, wannach z hydromasażem i fontannach. Legionella pneumophila dobrze znosi wodę chlorowaną. Bakterie te giną dopiero przy temperaturze ok. 65ºC.
Multi-Split
Multi-Split

Typ klimatyzatora składającego się z jednej jednostki zewnętrznej i kilku jednostek wewnętrznych o różnych mocach chłodniczych, które mogą występować w wersji naściennej, przypodłogowej, podsufitowej, przypodłogowo-podsufitowej, kasetonowej i kanałowej. Do jednej jednostki zewnętrznej można bezpośrednio podłączyć do 5 jednostek wewnętrznych a poprzez rozdzielacze, może ona obsługiwać nawet do 9 pomieszczeń. Wszystkie jednostki wewnętrzne pracują w tym samym trybie pracy (chłodzenie lub grzanie) i są oddzielnie sterowane.


Nawiewnik
Nawiewnik

to urządzenie wentylacyjne zamocowane w ścianie lub oknie zapewniające i regulujące przepływ powietrza do domu. Nawiewnik powietrza (inaczej pasywny wlot powietrza) jest małym urządzeniem montowanym najczęściej w oknie (najprościej i najtaniej) pozwalającym na "sączenie się" świeżego zewnętrznego powietrza do wnętrza mieszkania. Powietrze zużyte wylatuje wtedy kanałami wentylacyjnymi. Urządzenie to posiada na ogół możliwość regulacji wielkości strumienia powietrza i osłonę przeciw deszczową.


Osuszacz Powietrza
Osuszacz Powietrza

przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie w zależności od potrzeb należy: utrzymywać niską wilgotność powietrza (muzea, archiwa, magazyny materiałów higroskopijnych), odbierać stałe zyski wilgoci (baseny), zapewnić odpowiednią ilość suchego powietrza dla procesu suszenia (osuszanie budowlane, prace remontowe, suszenie produktów w przemyśle), utrzymać niski punkt rosy (pompownie, stacje uzdatniania wody). Praca osuszaczy powietrza oparta jest na zjawisku skraplania pary wodnej na chłodnej powierzchni (osuszacze kondensacyjne) lub na wchłanianiu wilgoci przez higroskopijny adsorbent (osuszacze adsorpcyjne).


Pompa Ciepła
Pompa Ciepła

 to urządzenie służące do zwiększania poziomu energetycznego energii cieplnej poprzez wykorzystanie pracy mechanicznej. Pompa ciepła pozwala na efektywne wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z wód geotermalnych, ciepła gruntu. Pompy ciepła działają tak jak lodówki, lecz w przeciwieństwie do nich wykorzystuje się tu nie zimną, lecz gorącą stronę obiegu termodynamicznego. Odpowiedni czynnik roboczy jest sprężany i rozprężany, przez co uzyskuje się pożądany efekt nagrzewania lub chłodzenia.


Rekuperacja
Rekuperacja

to odzysk energii (najczęściej w postaci ciepła) proces ten prowadzony jest w różnego typu urządzeniach (czasami zwykłych wymiennikach ciepła) zwanych rekuperatorami lub nagrzewnicami. W układach wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji  w nowoczesnych budynkach, w tym także w domach jednorodzinnych, stosuje się rekuperację ciepła w celu zmniejszenia zużycia energii oraz dobowej stabilizacji temperatury wnętrz. Wykorzystane ciepłe powietrze lub woda (na odpływach do kanalizacji) oddaje energię do układu, w którym ogrzewane jest świeże powietrze lub czysta woda. Najprostszym rozwiązaniem stosowanym w układach wentylacyjnych jest rekuperator  tj. wymiennik krzyżowy. W bardziej zaawansowanych układach klimatyzacyjnych energia odzyskiwana jest z powietrza przez wymienniki ciepła w postaci paneli sufitowych. Stosowane są też układy buforujące i przechowujące energię cieplną.


Rekuperator
Rekuperator

to wymiennik, który odbiera ciepło powietrzu wyrzucanemu z instalacji wentylacyjnej i przekazuje je powietrzu świeżemu. Rekuperator umożliwia odzysk ciepła z wentylacji mechanicznej. Dom wyposażony w rekuperator musi zostać wyposażony w dowolny system CO, rekuperator spowoduje jedynie obniżenie zapotrzebowania na ciepło budynku, a zatem znaczne zmniejszenie zużycia mediów grzewczych.Syndrom chorych budynków (SBS - z angielskiego Sick building syndrome)
Syndrom chorych budynków (SBS - z angielskiego Sick building syndrome)

to kombinacja dolegliwości występujących w określonym miejscu (np. w budynku, w którym się pracuje, mieszka). Wystąpienie przykrych dolegliwości związane jest głównie z zbyt małą ilością świeżego powietrza w pomieszczeniu oraz z jego złą jakością. Źródłami zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu mogą być organizmy żywe (np. produkty uboczne oddychania, pocenia się, grzyby, pleśnie), materiały budowlane i elementy wyposażenia wnętrz (np. rozpuszczalniki, impregnaty drewna, związki emitowane przez farby malarskie, azbest), systemy wentylacji i klimatyzacji (np. mikroorganizmy żyjące w nieczyszczonych przewodach wentylacyjnych), powietrze zewnętrzne (np. zanieczyszczenia chemiczne powietrza w dużych aglomeracjach miejskich) albo samo użytkowanie pomieszczeń (np. palenie tytoniu).W 1984 Światowa Organizacja Zdrowia informowała, iż syndrom SBS występuje aż w 30% nowych i odnawianych budynków na świecie. W Polsce klasycznym przykładem chorego budynku był wybudowany na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych budynek Intraco II w Warszawie. Zbyt mała ilość świeżego powietrza dostarczanego do pomieszczeń stała się przyczyną częstych omdleń pracowników. Przeprowadzona ekspertyza dowiodła, że przyczyną był zbyt oszczędnościowy projekt wentylacji. W wyniku modernizacji, rozszczelniono elewację budynku, dodając otwieralne okna.Wybierz województwo
lub wybierz kategorię z listy:


Najnowsze firmy
ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.
ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

Zobacz wizytówkę
INTERKLIMA Pogotowie Klimatyzacyjne
INTERKLIMA Pogotowie Klimatyzacyjne

Zobacz wizytówkę

Najbliższe targi i wystawy